CGMJM高强灌浆料应用在首钢曹妃甸京唐三冷轧厂房设备安装中。累计用量2000多吨,特别是对冷轧机组的二次灌浆,体积大(长12米*宽3米*高0.2米),日本专家现场监督,灌浆均匀,不收缩开裂,一次灌浆成功。

  灌浆料系列2 - 副本 (2).jpg

                灌浆料在灌注轧机主机时在导流槽中均匀绵滑的流动状态


20121219_142031.jpg

灌浆料灌注柱脚后的状态,外观密实、光滑